Önemli Tarihler

Kayıtların bitişi ve bildiri özeti gönderimi için son tarih: 19 Haziran 2017

24. İSTATİSTİKSEL FİZİK GÜNLERİ: 29 Haziran – 1 Temmuz 2017